Radio Klotestad
home        index        about

Flessenpost
[english: Bottled]
tekst begint onder video; de video is een (English) hoorspelfragment uit de Radio Klotestad radiovideoshow (2022)Hier waar de banen waren, geen hoop hebben we laten varen maar de gelden zijn verwaaid naar andere tijden. De rijke tijden. De glamoureuze tijden. Hier in het donker dreigt mijn lot naar de andere kant over te hellen. Mijn catamaran snijdt door het groenzwarte grachtenwater. Een vissenkop zweeft naar de bodem als ik duik. Fietswrakken. Een helm. Verdriet kan in een handomdraai verdwijnen, als je maar lang genoeg zoekt naar mogelijkheden. Ik ken ze niet, die mogelijkheden.
“We denken hier in kansen.” is de slogan.

Maar wie zijn ‘we’? Wordt ik geacht daar bij te horen? |De klantmanager sprak eigenlijk de hele tijd op een manier tegen me, die verried dat hij mij iets kwalijk nam. Wat kon het zijn? Hij kende me niet. Waarschijnlijk had hij over mij gehoord van de vorige klantmanager. En die daarvoor. Had hij al een vooringenomen antipathie, want wie van de gevestigde banenorde wil er luisteren naar een onrendabele?

Ik drijf af.
En dat is ook precies de bedoeling.
Langs de sluizen, waar een lichte stroming voelbaar is en de rivier mij doet verlangen naar het eindpunt. Langzaam trekt een grote draaikolk me naar de bodem, waarin een soort zwart gat mij naar binnen zuigt. . Geen engelen, geen honden, geen haaien meer, maar alleen nog water. Terug het geboortekanaal in, langs een vleesgeworden wandmassa van plastic afval; stukjes Peer Klaes, NeeMaar en Idvla logo’s terwijl ik langs glijd naar het binnenste. Ik moet rustig blijven nu, maar gaat dat lukken? Ik kan mijn adem niet langer inhouden, moet lucht happen. Net op tijd val ik in een waterloze ruimte, waar blijkbaar wel zuurstof is, want ik kan ademhalen zonder moeite. Het lijkt een aquarium, van heel dik groenig glas. Het doet me denken aan het groene glazen flesje dat ik als kind had. Luchtbelletjes in het glas, als de zon er doorheen scheen de magische gedachte dat ik daar kon wonen als ik wilde. En nu ik er ben.. lijk te zijn… Er is niets. Niets anders dan glas en daarbuiten bijna ondoorzichtig vuil water. Heel vaag zie ik het geboortekanaal, schuin boven mij. Het zou de flessehals kunnen zijn.
Wat nu? Een plan maken. Maar hoe? Met wat? Ik heb geen data. Zonder gegevens kun je toch moeilijk een plan maken. Waar ben ik? Hoe kom ik hier uit? Wat is daar voor nodig? Hoe lang houd ik het hier vol? Is er überhaupt wel een weg terug? Moet ik op een andere manier denken? En hoe dan?

Bottled

We have lost no hope, but the funds have been blown to other times. The rich times. The glamourous times. Here in the dark my fate/ faith threatens to tip the other way. A fish head floates to the bottom when i dive. Bicycle wrecks. A helmet.

Sadness can disappear in an instant, if you look for possibilities long enough. I don’t know those possibilities. I’m drifting, and that is my intention exactly. Along the logs, where a slight current can be felt. Slowly a large vortex draws me to the bottom, where some black hole sucks me in.

No more angels. No dogs. No sharks. Just water.
Back into the birth canal, past a wall massive plastic waste incarnate, pieces of Peer Klaes, Neemaar and Idvla logo’s as i slide past to the inside. I must remain calm, but will that work? I can’t hold my breath any longer, i have to gasp for air.

Just in time i fall into a waterless space, where there is apparently oxygen, because i can breath without difficulty. It looks like an aquarium, made of very thick green glass. It reminds me of the green glass bottle i had as a child. Air bubbles in the glass, when the sun shone through. The magical thought that i could live there if i wanted to.

And now that i’m here, seem to be here, there is nothing. Nothing but glass and almost opaque dirty water outside. Very vaguely i see the birth canal, diagonally above me. It could be the bottle neck. What now? Make a plan. But how? With what?

I have no data.
Where am i?
How do i get out of here? What is needed for that? How long can i last here? Is there any way back at all? Should i think differently? And how?

back to top

DateTime: 2017 aug 17, 18:21 CET
Author: Mulder
Categories: [nl] Locatie:gracht  Locatie:fles  Verhalen  Film:Bottled 
[en] Location:canal  Location:bottle  Stories  Film:Bottled 
Indexes: [nl] fles  geboortekanaal  gracht  duiken  opgesloten  isolatie 
[en] bottle  birth canal  canal  dive  trapped  isolation 

© 2022 hannah celsius