Radio Klotestad
home        index        about

[nl] Armoede  [english]

Dwaal naar waar de aandacht was
Verdwenen tussen de spleten van het dagelijks
Bestaan
Waar Aarde wacht op ons.

Hier duistert alles naar méér
Naar krepserig de kruimels verloren laten
In het groter Goed waar het gespletene
Gedijt.

We kunnen niet wachten.

[en] Absence
Wander to where the attention was
Lost between the crevices of everyday
Existence
Where Earth waits for us.

Here everything dawns for more
To gropingly leave the crumbs gone
For the greater Good where the split
Thrives.

We cannot wait.

back to top

DateTime: 2023 jan 30, 15:10 CET
Author: Mulder
Categories:
[nl] Poëzie 
[en] Poetry 
[nl / en] Portfolio:Poetry 
Indexes:
[nl] politiek  kapitalisme 
[en] politics  capitalism 

© 2022 hannah celsius