Radio Klotestad
home        index        about

Time  [nederlands]


"Time, expanded (still limited)"
Archival ink on paper; 42 x 29,7 cm; 2023'Time' is a new series of drawings, made with archival ink on A3 sized paper. Unfortunately, because of the many thin lines, it is difficult to see it properly here on the website. Ask me to join your exhibition space, i will happily bring it over.
The one depicted here is number 3 in the series, which i started at the fresh and new beginning of this yet to be another fucked up year. A mixture of personal and political issues makes it quite impossible to nót make work with a strong attachment to these personal and political issues. I guess that has always been so for me, althought i might have tried to escape this.
Time. The stubbornly ongoing element based on global agreements. It is always time, somewhere, for something. Time can be reset, but does that change anything? Time can slip around a corner, and you wouldn't even notice one moment of change. "Time is on our side." Yet is it?

Whenever i come to think about time, my mind wanders of to all kinds of songs about time, and beyond. What does time do with me, with us, and what is it? What is time? So i try to get a grip on this elusiveness by drawing it. But how can you draw time? Well, just like this :-)
Imagine time existed throught lines. Then mapping those lines, see how they move, how they interact, respond to eachother, could be useful to get a glimpse of understanding it's behaviour. In this particular drawing i started with a little black hole. Then i started to draw lines around it, as time would expand from it. The borders of the drawing are the borders of time, in this case.

The other two drawings (not available at the moment, they are on a job interview - good luck, you two!) have other limitations: other objects that radiate time, so all that time(s) collide, and then there are several eventualities. Incorporating, eliminating, withdrawal (i like that word), anything is possible. So that's what they are all about: the movement of time.

[nl]

'Time' is een nieuwe serie tekeningen, gemaakt met archival inkt op A3 formaat papier. Door de vele dunne lijnen is het hier op de website niet goed te zien helaas. Vraag me voor je expositie ruimte, ik kom het graag brengen.
De hier afgebeelde tekening is nummer 3 in de serie, waarmee ik begon aan het frisse en nieuwe begin van dit in wording zijnde volgende klotejaar. Een mengelmoes van persoonlijke en politieke kwesties maakt het bijna onmogelijk om géén werk te maken met een sterke verkleefdheid met deze persoonlijke en politieke kwesties. Ik denk dat dat voor mij altijd zo is geweest, hoewel ik misschien heb geprobeerd hieraan te ontsnappen.
Tijd. Het koppig voortgaande element op basis van mondiale afspraken. Het is altijd ergens tijd voor iets. De tijd kan worden gereset, maar verandert dat iets? De tijd kan om een hoekje glippen en je zou niet eens een moment van verandering opmerken. "Time is on our side." Is dat zo?

Telkens als ik aan tijd denk, dwalen mijn gedachten af naar allerlei liedjes over tijd, en verder. Wat doet tijd met mij, met ons, en wat is het? Wat is tijd? Ik probeer grip te krijgen op deze ongrijpbaarheid door het te tekenen. Maar hoe kun je tijd tekenen? Nou ja, zo dus :-)
Stel je voor dat tijd door middel van lijnen bestond. Het in kaart brengen van die lijnen, kijken hoe ze bewegen, hoe ze op elkaar reageren, elkaar beantwoorden, kan nuttig zijn om een glimp op te vangen van het gedrag van tijd. In deze specifieke tekening ben ik begonnen met een klein zwart gat. Toen begon ik er lijnen omheen te trekken, naarmate de tijd verder zou uitdijen. De grenzen van de tekening zijn in dit geval de grenzen van de tijd.

De andere twee tekeningen (momenteel niet beschikbaar, ze zijn op sollicitatiegesprek - veel succes, jullie twee!) hebben andere beperkingen: andere objecten die tijd uitstralen, dus al die tijd(en) botsen, en dan zijn er verschillende mogelijkheden. Incorporeren, elimineren, terugtrekken, alles is mogelijk. En daar gaat het om: de beweging van de tijd.

DateTime: 2023 feb 6, 06:08 CET
Author: Mulder
Categories:
[nl] Tekeningen 
[en] Drawings 
Indexes:
[nl] tekenen  tijd  politiek  mogelijkheden 
[en] drawing  time  politics  eventualities 

© 2023 hannah celsius